Den nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer.

Christopher Ellingsen's anekart


0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
7 personer mangler koordinater for fødested: Christopher Ellingsen, Jens Ellingsen, Margrethe Elisabeth Mørch, Abel Abelsen Mørch, Gjertrud Omen, Johan Omen, Gjertrud Jespersdatter.