Den nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer.

Johan Andreas Ursin's anekart


0 personer vist, av totalt 15 mulige, fra 4 generasjoner.
1 person mangler koordinater for fødested: Johan Andreas Ursin.