Nordenfjellske gren av slekten Blix

Laurits Mogensson BlixAge: 99 years15301629

Name
Laurits Mogensson Blix
Given names
Laurits
Surname
Mogensson Blix
Birth about 1530 30

Note:

13.VII.1. Laurits (Lars) Mogensson (Monsen) Blix, født ca. 1530, kapellan hos faren 1558, omtales 1566 som sogneprest i Undersåker. Under krigen med Sverige 1611 flyktet han fra Jemtland til sin sønn Erik, som var sogneprest i Oppdal og oppgis å dø 7. des. 1629 (?), men ennå i 1612 var han i live og visstnok i virksomhet. Gift med Kirsten Eriksdatter, datter av Erik Andersson, sogneprest i Oviken og prost i Jemtland (Bygdén III).

Note:

54.II.2. Laurits Mogenssønn Blix, (Samme som Nr. 13.VII.1.), bror eller svoger av Erik Mogenssønn Blix, født ca. 1555, død 1629 (1621?). Laurits Mogenssønn Blix og Gullog Mogensdatter. Laurits var av gammel norsk adelsslekt. Han skal være født i Faxnelden i Neskott sogn, nevnes 1578 som kappellan til Oviken og blir i slutten av 1580 årene sogneprest i Rødøn i Jemtland. 1611 flyktet han til Trondheim, men fikk kallet tilbake etter fredsslutningen 1613. I lensregnskapene 1607 kalles han Laurits Blix, men selv synes han ikke å ha brukt noe slektsnavn. død 7/12 1629. Hustruen Gullog Mogensdatter døde 7/12 1629 (?). Laurits skulle ha en bror Nils Mogenssønn Blix.

MarriageKirsten EriksdatterView this family
yes

MarriageGullog MogensdatterView this family
yes

Birth of a son
#1
Hans Lauritsson Blix

Note:

26.VIII.3. Magister Hans Lauritsson (Larsson) Blix, rektor ved Viborg latinskole 1605-1606 i ung alder. Fikk 15/4 1608 kongelig forleningsbrev på St. Margareta Prebende å beholde sålenge han dyrket sine studier. Fra 1608 til 1613 var han ceptor for en ung adelsmann, Greger Krabbe (1594-1655), senere statholder i Norge, og besökte med ham en rekke universiteter, således Gilsen 1608, Leipzig 1610, Jena 1611 og Orleans 1613. Han tok magistergraden i Köbenhavn 11/5 1615, skal ha vært på tale som biskop i Viborg, men döde samme dag som han skulle ordineres.

Birth of a daughter
#2
Margareta Lauritsdatter Blix

Note:

27.VIII.4. Margareta (Margrethe ?) Lauritsdatter (Larsdatter ?) Blix. Gift med Hans Nilsson Berg, kapellan i Oviken i Jemtland, senere fra 1633 sogneprest i Ravsund (Ragunda ?), ble 1658 avsatt fra dette embetet fordi han under krigen hadde vist norske sympatier (Bygdén 108). Jemtland hörer som kjent til Sverige etter 1645.

Birth of a daughter
#3
Elisabeth Lauritsdatter Blix

Note:

28.VIII.5. Elisabeth (Lisbet) Lauritsdatter (Larsdatter ?) Blix skal ha vært gift med en Jon ...., sogneprest til Tjærreby i Sjælland (Bernhoftenes slektsbok).

Birth of a daughter
#4
Marte Lauritsdatter Blix

Note:

29.VIII.6. Marte Lauritsdatter (Larsdatter) Blix skal ha vært gift med Arild Olofsson (Olsson) Gyldensö til Krossböl, senere lagmann på Oplandene. Arild Olsson, fogd i Jemtland kan være identisk med Arild Olofsson.

Birth of a son
#5
Salomon Lauritsson Blix

Note:

30.VIII.7. Salomon Lauritsson (Larsson) Blix ble immatrikulert ved Köbenhavn universitet 19/6 1616, kapellan i Strinda, sogneprest 1624 i Lit i Jemtland hvor han döde i 1638. Gift 28/1 1626 i Trondheim med Lavina Lauritsdatter Dahl til Lille Rein, enke etter en rittmester. Etterkommere i Tröndelag, Namdalen og i Bodö distriktet.

Birth of a son
#6
Lauritsson Blix

Note:

60a.III.3. En sønn som ble prest i Ullensaker, og han tok navnet Steen.

Birth of a son
#7
Mons Lauritssønn Blix

Note:

60b.III.4. Mons Lauritssønn Blix, sogneprest til domkirken i Trondheim 1620-1629. Man har antatt at han var sønn til Undersåkerpresten Laurits Monsen Blix. Et kancelliinnlegg fra 1612 i Norges riksarkiv viser at han var sønn til Rødønpresten Laurits Mogenssønn. Kancelliinnlegget er en søknad fra Mons Lauritssønn Blix om å få kancelligjeldet Vesterålen, og det er datert 16/7 1612. Mons Lauritssønn Blix var fast kapellan ved domkirken i Trondheim, og det var han ventelig i 1611 da ha skrev under eden for kannikene. I et brev fra 21/1 1632 (skinnbrev i det svenske riksarkiv) stadfester at Mons var bror til Bodøpresten Hans Lauritsen Blix, som hadde vært kapellan hos sin far i Rødøn fra 1619. Seglet til Laurits Mogenssønn Blix finnes under fullmakten for de Jemtlandske prestene som var utsendinger til prinsehyllingen ved Oslo 1610. Det samme seglet med bokstavene LM og et bumerke i skjolder har Ovik kapellanen Laurits Mogenssønn Blix satt under et brev som er skrevet i Trondheim 24/6 1576 (i det svenske riksarkiv) og det slår fast at han var den samme som Rødønpresten.

Birth of a brotherPeder Mogensson Blix
May 14, 1542 (Age 12 years)

Note:

16.VII.4. Peder Mogensson Blix, født 14/5 1542, død 1632 i Styrnes, begr. 14/8 (alder etter Svenske slektskalendern, født 1522, død 1628). Han var "landskrifare" i Angermanland og "landskamrerare" i Styrnes sogn. Gift 1. gang med Elisabeth Hansdatter Fluur. Gift 2. gang med Anna Johansdatter Northman. Han hadde i disse ekteskap tilsammen 16 sønner og 5 døtre, blant de "förra" var samtlige i 2. gifte. I liktalen heter det at han etter å være utdannet ved Trudhems Schola hadde med sine foreldres samtykke begitt seg "hiit til Sverige" hvor han er blitt en god undersåtter. Blant hans sønner var Morten Pedersson Blix til Eskilssæter, født 1596, død 1667, præses i Revisionskollegiet. Han ble adlet 24/8 1646 under navnet Blixencrone (intrd. på Riddarhuset 1647 under nr. 364). Han hadde 13 barn, men hans slektsgren döde ut allerede med sönnesönnen, Carl Gustav Blixencrone, 8/6 1710. En bror av den adlede Morten var John Pederson Blix som var arrendator av kronfiskeriene i Angermanland, og med Anna Nilsdatter hadde han blant flere barn, sönnen Magnus Joensson Blix, født 1635, død 1697, borgermester i Söderhamn. Han ble adlet 12/4 1689 med bibehold av navnet (introd. 1693 under nr. 1189). Denne adelige gren döde ut med Magnus Blix, sönnesönns sönn og navnet, død 22/1 1805. Også andre av Peder Magnusson Blix' mange sönner hadde etterslekt. Sannsynligvis hører den nålevende "yngre linje" av slekten Blix i Sverige til en av disse grener. Stamfar til denne linje skal være sogneprest Samuel Blix født 1628, død 1683. Han angis å være sønn av Samuel Bengtsson Blix. Samuel hadde også en sønn som skal ha vært hoffpredikant.

Birth of a son
#8
Mogens Lauritsson Blix
about 1567 (Age 37 years)

Note:

24.VIII.1. Magister Mogens (Mons) Lauritsson (Larsson) Blix, født ca. 1567, død 1629 av pesten. Immatrikulert ved Rostock universitet i oktober 1592. Han underskrev 1611 edsformularen for kanikerne ved Trondheims domkirke (domkapitel) (D.N.XII 667) og fikk 1616 tillatelse til å bli sin fars kapellan, hva der stred mot forordningen av 24. oktober 1585. I 1616 (..17) var han resid.kapellan ved domkirken i Trondheim og ble 12. oktober 1620 (1622 ?) (Dansk pers.hist.Tidsskrift 2. mars 1620) sogneprest til domkirken. Magistergraden tok han ved Köbenhavn universitet 9. mars 1621. I 1626 prost i Dalarne. Han döde 26/12 1629. Gift med Öllegård Hansdatter fra Guldalen, død 1637.

Birth of a son
#9
Erik Lauritsson Blix
1570 (Age 40 years)

Note:

25.VIII.2. Erik Lauritsson (Larsson) Blix, født 1570, ble ca. 1595 kapellan til Støren og 1607 sogneprest til Oppdal. Den 25/10 1607 fikk han forleningsbrev på Antonii Prebende (Norsk Riksregister IV s. 234), 29/10 1625 ble han fritatt forskatt i fredstid fordi han var bosatt ved alfarvei over Dovrefjell (N.R.R. IV. 497). Han döde 29/4 1633. Minnetavle over ham i Oppdal kirke. Gift ca. 1607 med Maren Jensdatter Bull, datter av Jens Andersson Bull, sogneprest i Stören og hustru Lucie Jensdatter.

Death of a fatherMogens Karlsson
1570 (Age 40 years)

Birth of a brotherBengt Mogensson Blix
before 1573 (Age 43 years)

Note:

14.VII.2. Bengt Mogensson Blix ble 1573 kapellan til Nora, 1595 kapellan til Gudmundrå, 1596 sogneprest til Ramsele og 1603 sogneprest til Gudmundrå, alle sogn i Angermanland, hvor han døde 1607. Av hans barn kjennes bare sønnen Samuel Bengtsson Blix som var sogneprest i Årnäs i Angermanland fra 1638 til sin død. Han hadde to sønner i den geistlige stand. (Bygdén I s. 80, 275).

Birth of a daughter
#10
Ingeborg Lauritsdatter Blix
1583 (Age 53 years)

Note:

59.III.1. Ingeborg (Inger?) Lauritsdatter Blix, født 1583, gift med Anders Henrikssønn født 1577, død 25/1 1643 som kapellan til Røddøn fra 1612.

Death of a brotherOlof Mogensson Blix
after 1593 (Age 63 years)

Death of a brotherKarl Mogensson Blix
after 1593 (Age 63 years)

Birth of a son
#11
Hans Lauritsson Blix
1596 (Age 66 years)

Note:

60.III.2. Hans Lauritsson Blix, født 1596 i Jemtland. Immatrikkulert ved København Universitet 2/7 (2/10 ?) 1617. Noen kilder oppgir 11/5 1615. Han fikk ved kongebrev av 10/3 1619 tillatelse til å bli kapellan hos sin far i Rødøn som gunstbevisning fordi hans far hadde vært trofast mot Norge under krigen. I 1622 ble han 26 år gammel utnevnt til sogneprest i Bodø, et av Nordlands største kall, så den kongelige gunst har han tydeligvis bevart. Han ble 1641 prost i Salten. Døde i 1666, gravlagt 4/7. Han var en av de rikeste og mest fremtredende prester i Nordland på 1600 tallet. Hans formue var etter nordnorske forhold meget stor. han drev et større fiske, eide 14 sjøhus og sjøboder ved Bodøsjøen. Han hadde flere jekter og lot rydde jektsett der. På Hundholmen hadde han en større sjøbod. Der drev han en livlig handelsvirksomhet. Han forærte til Bodin kirke bl.a. en messinglysekrone med åtte armer og den altertavlen som er i kirken idag. Han lå også i feide med lensherren Pren von Ahnen om grensene mellom eiendommene. Gift med Ingeborg Svendsdatter født 1603, død 1688 i Bodø. Hun bodde som enke på Kvalnes (Kvalvik ?). Hun var muligens datter av Svend Anderssønn, fogd i Værdalen, senere borgermester i Trondheim, død 12/4 1627. Portrett av ektefellene henger i Bodin kirke. Hans portrett har påskriften: "Natus 1596. Ætalus 58. Denatus 1666". Hennes portrett ha påskriften "Ætalus 51". Da bildene er malt ca. 1654, må opplysningen om hans dødsår være påført siden. På kirkegården finnes en nydelig utført og meget vel bevart gravstein med figurrelief av Hans Lauritssønn Blix med påfølgende underskrift: "Her hviler herr Hans Lauritson Blix Sogneherre til både gield och provist offver Salten lehn født och båren anno 1596 och i Herren hensoffvet saligen anno 1666" (Norsk kunsthistorie I side 366 og 381). Hans L. Blix har i kirkehusregnskapene fra 1652 i sitt segl en dobbelt slange på en stav. I Salten kirkeregnskapene fra 1658 har han et segl med en buktende slange i skjoldet, og på hjelmen en fugl med bokstavene H. L. B. Han hustru bekrefter riktigheten av inventarlisten for Bodø prestegård 17/8 1666 (folketellinger) "med sin salige mandtz sedvanlige segnete". Hustruen omtales i besiktighetsforretning av Inndyr hofviltgård 20/4 1684 som "hustru Ingeborrig Svendsdatter angående det av sønnesønnen Hans Hanssønn Blixencrone førte våpen et tøylet hestehode i skjold og hjelm". Man mener at dette våpen skriver seg fra hans hustrus slekt. Vind etter hans ekteskap (N.S.H.II.102). Blixencrone hadde brukt samme våpen i mange år før han ble opptatt i adelstanden. Dette kan sees av Rentekammersets journalsaker fra 1693. Samme våpen er også brukt av hans faster, Alhed Hansdatters sønn løytnant Lars Mortenssønn Blix i Bergen, likeså av Blixencxrona fetter, Mentz Mogenssønn Blix i Jelsa 1730. Oberst Sten Blix førte et våpen i skjoldet en villmann en face med anvendt kølle i høyre hånd, og på hjelmen en halv villmann - profil med køllen omfattet med begge hender på høyre skulder. Man har ikke kunnet bringe på det rene fra hvilken slekt han har dette. Sten Blix's sønn, Johan Fredrik som døde som oberst i Elverum 1787, brukte også dette våpen. Embetet til Hans L. Blix omfatter Bodin, Skjerstad, Fauske, Folden og Saltdal. Kirkene betjentes av kapellaner som bodde på kirkestedet. Hans L. Blix førte en lang prosess med amtmannen om grensene for deres gårder. Der gikk en bekk mellom eiendommene og Petter Dass skriver: "Der ser jeg en prest og en adelig mann å være de nærmeste granner. Den ene velbyrdig, den annen vellærd, så ser man at Herren og Giedons sverd, seg litt med hinannen beblander". Hans L. Blix eide iflg. jordbok disse gårder: Fenes, Landego 2 vog, i Selnes 1 vog, i Hopen 1 pund og 12 mark, Seines 2 vog, Naurstad i Skjerstad 2 vog, 1 pund og 12 mark, Medby (Melby ?) 1 pund 12 mark, Halsen i Skjerstad 2 pund, Venset 1 vog 1 pund 12 mark, Hundholmen 1 pund, Kletang i Skjerstad 1 pund, Haug 1 pund 12 mark, Nord-Arnøy 1 pund 12 mark. Hertil kommer hva det tilfalt ham som arv etter avdøde Peder Smid's enke, nemlig 1 vog i Helligvær, 1 vog i Lyngvær, 1 vog på Hernes og 2 voger på Saltnes.

Death of a brotherBengt Mogensson Blix
1607 (Age 77 years)

Death of a brotherErik Mogenssønn Blix
1611 (Age 81 years)

Marriage of a childSalomon Lauritsson BlixLavina Lauritsdatter DahlView this family
January 28, 1626 (Age 96 years)

Death of a wifeGullog Mogensdatter
December 7, 1629 (on the date of death)

Death December 7, 1629 (Age 99 years)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
himself
12 years
younger brother
brother
brother
brother
sister
brother
younger brother
Family with Kirsten Eriksdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
4 years
son
son
daughter
daughter
daughter
son
Family with Gullog Mogensdatter - View this family
himself
wife
Marriage:
son
son
daughter
14 years
son

SourceDen nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer av Thomas Norum utgitt 1967
Citation details: 13.VII.1. og 54.II.2.
RevBlixbok.doc

Type: Document

Birth

13.VII.1. Laurits (Lars) Mogensson (Monsen) Blix, født ca. 1530, kapellan hos faren 1558, omtales 1566 som sogneprest i Undersåker. Under krigen med Sverige 1611 flyktet han fra Jemtland til sin sønn Erik, som var sogneprest i Oppdal og oppgis å dø 7. des. 1629 (?), men ennå i 1612 var han i live og visstnok i virksomhet. Gift med Kirsten Eriksdatter, datter av Erik Andersson, sogneprest i Oviken og prost i Jemtland (Bygdén III).

Birth

54.II.2. Laurits Mogenssønn Blix, (Samme som Nr. 13.VII.1.), bror eller svoger av Erik Mogenssønn Blix, født ca. 1555, død 1629 (1621?). Laurits Mogenssønn Blix og Gullog Mogensdatter. Laurits var av gammel norsk adelsslekt. Han skal være født i Faxnelden i Neskott sogn, nevnes 1578 som kappellan til Oviken og blir i slutten av 1580 årene sogneprest i Rødøn i Jemtland. 1611 flyktet han til Trondheim, men fikk kallet tilbake etter fredsslutningen 1613. I lensregnskapene 1607 kalles han Laurits Blix, men selv synes han ikke å ha brukt noe slektsnavn. død 7/12 1629. Hustruen Gullog Mogensdatter døde 7/12 1629 (?). Laurits skulle ha en bror Nils Mogenssønn Blix.