Den nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer.

Hans Hanssønn BlixAlder: 69 år16611730

Navn
Hans Hanssønn Blix
Fornavn
Hans
Etternavn
Hanssønn Blix
Født 1661 30

Farfars dødHans Lauritsson Blix
1666 (Alder 5 år)

Farfars begravelseHans Lauritsson Blix
4. juli 1666 (Alder 5 år)

Søsters fødselDorothea Hansdatter Blix
11. februar 1671 (Alder 10 år)

Mormors dødSara Lorentzdatter Krabbe
før 1675 (Alder 14 år)

Morfars dødStephen Hanssønn Soop
1675 (Alder 14 år)

Fars dødHans Hanssønn Blix
1677 (Alder 16 år)

Mors dødKirsten Stephensdatter Soop
1677 (Alder 16 år)

VielseElisabeth MuntheVis familie
omkring 1683 (Alder 22 år)

Hustrus dødElisabeth Munthe
1684 (Alder 23 år)

VielseMaria HansdatterVis familie
1685 (Alder 24 år)

Farmors dødIngeborg Svendsdatter
1688 (Alder 27 år)

Hustrus dødMaria Hansdatter
1705 (Alder 44 år)

Hustrus begravelseMaria Hansdatter
7. juli 1705 (Alder 44 år)

VielseKaren Hansdatter MustVis familie
8. oktober 1707 (Alder 46 år)

Hustrus dødKaren Hansdatter Must
4. april 1709 (Alder 48 år)

VielseMargrethe Alette WindVis familie
20. november 1711 (Alder 50 år)

Død 1. april 1730 (Alder 69 år)

Familie med foreldre - Vis familie
far
mor
Vielse:
han selv
søster
yngre søster
Familie med Elisabeth Munthe - Vis familie
han selv
hustru
Vielse: omkring 1683
Familie med Maria Hansdatter - Vis familie
han selv
hustru
Vielse: 1685
Familie med Karen Hansdatter Must - Vis familie
han selv
hustru
Vielse: 8. oktober 1707
Familie med Margrethe Alette Wind - Vis familie
han selv
hustru
Vielse: 20. november 1711

Notat

90.V.1. Hans Hanssønn Blix (encrone), født 1661 i Gildeskål, student fra Bergen 1677, død i Sogn 1/4 1730. Fogd i Ytre Sogn 1683, lagmann i Bergen ca. 1670. etatsråd, overhoffsretts justitiarius 1705, adlet 15/4 1712. Da han og hans søstre mistet foreldrene, ble de oppfostret hos mosteren Gjertrud Sophius, gift med Jens Snog, sogneprest og prost i Vega. Hans H. Blix giftet seg 23 år gammel omkring 1684 med 18 åringen Elisabeth Christophersdatter Munthe, Ludvig Munthes søster. I Året 1686 (?) bare noen og tyve år gammel treffes han som fogd i Sogn hvor han den gang sees å ha eid mye jordgods, og ble som det synes en rik og mektig mann. Fogd Hans H. B. oppgir 25/1 1700 "seg selv og sin kiereste" (hans 2. kone) samt "skriver og 4 tjenestefolk". Han ble 11/2 1699 utnevnt til vicelagmann, men vedble å styre fogderiet til 1705. Han flyttet da til Christiania hvor han ble justitiarius i overhoffretten, og hvor han også forretter som medlem av overhoffretten, og hvor han også forretter som medlem av "slottsloven" inntil dette kollegium ble opphevet 1722. Han ble benådet med justitsråd - og senere med statsråd tittel samt opptatt i adelstanden under navnet Blixencrone. Han måtte tilslutt se en sørgelig ende på all sin heder og verdighet, idet han kort før sin død 1/4 1730, i året 1728 "formedels sin Egenmektighet" ble han avsatt fra sitt justitiarusembete. Det kom et navnløst brev til kongen "om den korrupsjon og annen mislighet og skadelig omgang der skulle øves og gå i svang ved rettens forhandling uti overhoffretten, -solgte retten for penger". Han og flere måtte gå fra embetet. Han fikk av stattholderen, Ditlev Wibe, valget mellomå betale 10.000 riksdaler eller rettslig forføyning. Han betalte 10.000 riksdaler til den kongelige kasse (Laberg). Hans sønner og døtre fikk 7.000 riksdaler. Mot slutten av sitt liv skal han ha eid og bebodd Ullevål gård i Aker. Gift 1. gang (ca. 1683) med Elisabeth Munthe, født 1666 i Sogn, d.s.st. 1684, datter av Christopher Giertssønn Morgenstierne. Gift 2. gang 1685 eller 1686 med Maria Hansdatter, født 1666 i Bergen, død 1705 i Sogn, begr. i Tjugum kirke 7/7, datter av Hans Clausen, toller i Bergen og hustru Ingeborg Lem (hans 2. ekteskap). Maria var søskenbarn av hans 1. hustru Elisabeth. Gift 3. gang 8/10 1707 med Karen Hansdatter Must, født ...., død 4/4 1709 i Christiania eller i mars 1711 (?), datter av Hans Hanssønn Must, president i Christiania og hustru Anna Andersdatter, enke etter Hans Joachim Heins, president i Christiania. Gift 4 gang 20/11 1711 i Christiania med Margrethe Alette Wind, datter av generalmajor Ove Wind. Hans Blixencrone hadde flere barn, i sitt 2. ekteskap hadde han en sønn og tre døtre. Ingen av dem nevnes her.