Den nordenfjellske gren av slekten BLIX fra Jemtland med en rekke sidelinjer.

Mogens KarlssonAlder: 70 år15001570

Navn
Mogens Karlsson
Fornavn
Mogens
Etternavn
Karlsson
Født omkring 1500

VielseIngrid HansdatterVis familie
ja

Farfars dødLaurens Sveinsson
omkring 1516 (Alder 16 år)

Sønns fødsel
nr 1
Laurits Mogensson Blix
omkring 1530 (Alder 30 år)

Brors fødselOlof Karlsson Blix
1532 (Alder 32 år)

Sønns fødsel
nr 2
Peder Mogensson Blix
14. mai 1542 (Alder 42 år)

Brors dødOlof Karlsson Blix
1570 (på dødsdagen)

Død 1570 (Alder 70 år)

Familie med foreldre - Vis familie
far
mor
han selv
33 år
yngre bror
bror
Privat
Familie med Ingrid Hansdatter - Vis familie
han selv
hustru
Vielse:
sønn
sønn
sønn
sønn
datter
sønn
sønn
sønn

Notat

8.VI.3. Mogens (Mons) Karlsson (Blix), født i Kloxåsan ca. 1500, død 1570. Han ble antagelig i 1532 sogneprest i Undersåker i Jemtland. Han nevnes i mange brev mellom 1537 og 1556, skal være død 1570, men senest 1566 må han ha avstått kallet til sin sønn (Bygdén IV s. 269). Han er den mest kjente av Karl Laurenssons barn. Han er stamfar for de fleste grener av slekten Blix. Herr Mogens sees ikke å ha brukt navnet Blix før 1500 i Kloxåsen. Men da alle hans sønner bruker navnet Blix, og da det sikkert ikke kan skrive seg fra hans hustru, må han uten tvil selv ha hatt adkomst til navnet og på en eller annen måte være knyttet til de par personer som i det 1500 århundre bar navnet. Faste slektsnavn i vår tids forstand forekom ikke før på 1500 tallet. Blant geistligheten ble det først alminnelig langt ut i århundrede. Etter tidens skikk nevnes Mogens Karlsson alltid bare ved fornavn, og av og til bare med fars navn og tittelen. Det er usikkert om herr Mogens har Blix navnet fra fedrenes eller fra mødrenes slekt. Det er mulig at hans farfar, Laurens Sveinsson, har vært en etterkommer, sønnesønn eller dattersønn, av Magnus Blixe, som nevnes 1410. I det 16. århundre forekommer det atskillige personer ved navnet Blix og som ikke kan være etterkommere av Mogens Karlsson. De øvrige grener av Laurens Sveinssons etterslekt er såvidt mulig undersøkt frem ti1 1932. Etter det materiale som foreligger kan det ikke med sikkerhet sies om navnet Blix er opptatt av noen av Laurens Sveinssons etterkommere utenom Karl Laurenssons gren. Fornavnet Mogens (Magnus) sees heller ikke å forekomme. Det samme gjelder også om den eldre slekt i Kloxåsen, Sigurd Joanssons slekt. Det må derfor ansees som overveiende sannsynlig at forbindelsen mellom Mogens Karlsson og de eldre Blix'er må søkes gjennom Karl Laurensson i Kloxåsen's hustru, hvis navn dessverre er helt ukjent. Det er da meget sannsynlig at hun har vært en datter av en yngre Mogens Blix, nevnt 1499, og at Mogens Karlsson altså har fått sin morfars fornavn og selv om han i alminnelighet ikke brukte det siste. Hans hustru hette iflg. en likpreken over en av hans sønner. Ingrid Hansdatter, og var født i Norrvala sogn i Helsingland. Hun var altså fra Sverige og antagelig ligger deri foranledningen til at ikke mindre enn fire av hans barn kom til å finne sitt yrke i Sverige (Jemtland tilhørte som kjent Norge).

Notat

52.I. Mogens Blix.