Blix

Johan Henrik Rüsing + Christofa Eleonore Krog

Ingen registrerte barn

Foreldre Besteforeldre

Familieopplysninger
Vielse 18. juli 1891

Unik identifikator (GUID)
FA091887A6574FF0A04BBA6655E2AAEDB7FF
ja

Siste endring 28. september 201415:34:50

av: Karl-Gustav Freding