Blix

Adolf Michael Hansen + Hansine Birgitte Olsen

Ingen registrerte barn

Foreldre Besteforeldre

Familieopplysninger
Vielse 17. juli 1888

Unik identifikator (GUID)
CCA8B7851DCD4216A583D43AE436A81D0756
ja

Siste endring 28. september 201413:42:12

av: Karl-Gustav Freding