Blix

Lars Christian Ellingsen + Lucie Christine Blix

Ingen registrerte barn

Foreldre Besteforeldre

Familieopplysninger
Vielse 12. oktober 1849

Unik identifikator (GUID)
B865444B630349F887E6AD9163C0037FA3FF
ja

Siste endring 7. september 201420:03:02

av: Karl-Gustav Freding