Blix

Isach Chr. Hanson + Christiane Dorthea Bruun

3 barn

Foreldre Besteforeldre

Familieopplysninger
Vielse 18. oktober 1799

Unik identifikator (GUID)
0F303EDCBDA0A05C4D8FC6F28336BBF0
ja

Siste endring 12. oktober 201117:42:14