Blix

Jørgen Erikssønn Blix + Maren Blix Hvid

14 barn

Foreldre Besteforeldre

Familieopplysninger
Vielseja

Unik identifikator (GUID)
5D2F25271B33AB034B59B8D3C97F7DD5
ja

Siste endring 30. oktober 201111:07:07